Løse typer …

Jeg fandt de her gamle typer igen, da jeg ryddede op i nogle hengemte flyttekasser i garagen for noget tid siden. Jeg fik dem for mange år siden, da jeg som 16-årig efterskoleelev var i erhvervspraktik på Midtfyns Bogtryk i Ringe. Da vidste jeg ikke, at jeg ad omveje ville havne i dette erhverv mange år senere, hvor det havde undergået helt utrolige omvæltninger.

640px-Johannes_Gutenberg

Johan Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten i den vestlige verden i 1400-tallet. Han fandt på at støbe hvert enkelt bogstav i bly, så det kunne bruges igen og igen i alle mulige sammenstillinger i ord og sætninger. Sammen med trykpressen, som han også opfandt, blev det muligt maskinelt at masseproducere trykte dokumenter og det blev en revolutionering af bogtrykkerkunsten.

Hans største tryksag blev “Gutenbergbibelen”, som også blev smukt udsmykket med håndskrevne begyndelsesbogstaver. Den indeholdt 1.282 sider i to bind og blev trykt i 180 eksemplarer, i alt tre års arbejde. Stor forbedring af mulighederne for at sprede Bibelens budskab videre ud i verden.

The Gutenburg Bible, Mainz, Germany c.1455 (2 vols.) vol1, L130

Selve princippet for tryk med støbte typer anvendtes i flere hundrede år tæt op til vores tid. Opsætningen blev udført af såkaldte typografer, der skulle være gode til at stave og læse – og til at læse spejlvendt og på hovedet.

Ikke før i 1970’erne begyndte man så småt at anvende metoder som offset og film i stedet for løse typer. Mange hundreder af typografer, blev arbejdsløse eller omskolet fra 1980’erne. Et helt fag med bl.a. en traditionelt set meget stærk fagbevægelse blev overflødig, da computeren omkring årtusindeskiftet revolutionerede trykkekunsten igen.

Typografens arbejdsområde dækkes i dag af desktopperens og layouterens arbejde ved computeren. Denne fagperson har et bredt ansvar for, at det trykte resultat bliver som forventet, for alt forberedes digitalt inden trykkeren modtager pdf-filen. som skal danne præcist grundlag for den trykplade, der køres direkte ud fra computeren “computer-to-plate” eller CTP, som det kaldes i daglig tale. Denne direkte metode er med til at gøre tryksagen væsentlig billigere i produktion sammenlignet med tidligere tiders metoder.

Tryk med fire CMYK-farver, som kan blandes til alle farver, er i dag mindst lige så billigt, som det var at trykke med 1-2 farver, der var en del brugt før CTP’s indførelse, for at holde omkostningerne nede på selve trykningen.

Den tekniske del af mit arbejde består i behandle de enkelte digitale elementer – tekst, foto og grafik, så de ser ud som forventet og bedst muligt, når de kommer ud som en frisk og “funklende” tryksag.

Den kreative del af mit arbejde består i at give dit budskab den opmærksomhed, som det har brug for, for at det når ud til den modtager, du ønsker, og bliver aflæst og forstået efter hensigten. At arbejdet med farve og form og valg af billeder, typografi og grafik går op i en højere enhed og vækker opmærksomhed hos den rigtige modtager. Det fortjener dit vigtige budskab!

-am